Temizlikte Ekip Çalışması

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Temizlikte Ekip Çalışması

Kaliteli hizmet verebilmek için hizmeti verecek ekibin kaliteli olması gereklidir. Yüksek ekip kalitesine bağlıdır.

EKİP NEDİR?

Belirli bir görevi üstlenen, ortak hedeflere odaklanmış, görevlerini yaparken birbirine güvenen ve birbirini tamamlayan ve sonucunda yüksek kalitede hizmet veren insan topluluğudur.

EKİP VE TAKIMIN FARKI

Takımı oluşturan kişilerin sayısı sabittir, değişmez. Ekibi oluşturan kişi sayısı ihtiyaca göre değişkendir.

Takım bir işi fiilen yapan kişilerdir. Ekip ise o işin yapılması için emek veren herkesi içerir.

Takımda başarı yada başarısızlık kişiye, ekipte ise ekibin bütününe aittir.

temizlik şirketi

EKİP BAŞARISININ TEMELLERİ

Ekip çalışmasının başarıya ulaşması için üyeler etkinliklere düzenli katılmalı ve destek vermeli, diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarını anladığını gösteren tepkilerde bulunmalı, kendi davranışının etkilerinin farkında olmalıdır. Bunun için temel değer;

Güven; İnsan ilişkilerindeki en önemli unsur güven duygusudur. Karşılıklı bir ilişkinin başlayabilmesi için yaptıklarınız ve karşınızdaki kişinin yapacağı işlere güven duymanız gerekir. İlk önce kendimize güvenle işe başlarsak, karşımızdakilere güven konusunda daha rahat hareket ederiz.

Açıklık, Dürüstlük ve Tutarlılık; Karşılıklı güven duygusunu oluşturabilmek için insanların yaptıkları her işte açık ve dürüst olması gerekir. Açık olmak, uygunsuz bir üslupla karşımızdakini kırmayı değil, gerekli üslupla anlatarak doğru olanı göstermektir. 

Katılım ve İşbirliği; İşbirliği, güven, açıklık ve dürüstlük kavramlarıyla birlikte gelir. Bireylerin karşılıklı çözüm arayışında aktif olarak yer aldığı bir süreçtir. İşbirliğinde farklı görüşler, bilgiler bir araya getirilir ve alternatif çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya çalışılır.

Katılım ve işbirliği birbirini bütünleyen kavramlardır. Katılım olmadan iş birliği gerçekleşmez, işbirliği olmadığı sürece de katılımı olmaz.

Katılım yetersiz olduğunda ekibin tüm kaynakları kullanılamaz, problem çözüm önerileri gerçekleşemez, etkin çözümler sağlanamaz