vizyonumuz

Vizyonumuz

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Geçmişte şirketlerin tüm işlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri güçlerinin göstergesiydi. Ancak bu eğilim günümüzde değişmiş durumdadır.

Kurum yöneticiler:

a:Kendileri için ikinci derecede gözüken destek birimleri için iş organizasyonu yapmak,
b:Bu kadroların eğitimlerini temin etmek ve güncelliğini sağlamak,
c:İdari işler ve özlük işlerini yürütmek,
d:Yeni yöntem ve teknolojileri, başka şirketlerin elde ettiği tecrübeleri takip etmek,
e: Denetimleri sürdürmek,
f: Sorumluluğu, riskleri ve benzeri birçok konuyu üstlenmek zorunda kalırlarsa verimlilikleri düşecektir KALİTE POLİTİKAMIZ

           Şirketimizin ana ilkesi Kalite İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemine şartlarına uymak etkinliğini sürekli iyileştirmek.Eğitimli personelimizle etkin hizmet sunmak.Verilen hizmetinin insan sağlığını koruduğu bilincin den hareket ederek hijyen bilincine ve kurallarına uymak.İnsan sağlığına zararı olmayan temizlik malzeme ve kimyasalları kullanmak.Yasal müşteri şartları bilincini benimseyerek hizmet vermek.Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirerek iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini koruma politikasını amaç edinmiştir.

           Beta Temizlik projelerinde istihdam ettiği personelini İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlülüklerin harfiyen yerine getirmektedir. SSK bordolarını her ay düzenli olarak müşterilerimize gönderilmektedir.Yıllık İzin ve Hastalık Boşlukları Projede de görevlendirilecek hizmet personelinin, yasal yıllık izin, hastalık vb. nedenleri ile ortaya çıkacak istem dışı boşluklar Beta Temizlik tarafından iş akışını aksamasına fırsat vermeden geçici olarak personel görevlendirilmektedir.İş ve İşçi Salığı ve İş Emniyeti  Beta Temizlik kendi İş ve İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti politikasına göre, projede çalışan personelinin güvenlik ve emniyet uygulamalarını her zaman maksimum dikkat etmektedir. Beta Temizlik ve çalışanları karşılıklı olarak hizmet sözleşmesi süresince İş ve İş Güvenliği Hukuku’ nun gereklerini tam anlamı ile yerine getirmektedir.Mali Mesuliyet Sigortası  Beta Temizlik personeli çalışma esnasın da istemeden vereceği zararlar karşılamak için özel mali mesuliyet sigortası bulunmaktadır.İşe Başlama Süresi  Beta Temizlik lojistik gücü ve personel portföyü sözleşme imzaladığı tüm projelerde minimum 5 gün maksimum 10 gün içerisinde işe başlama gücüne sahiptir.

PERSONEL VE RESMİ KURUMLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

                Uzmandan hizmet alarak daha fazla verim elde edilmesi:Her yapılan iş gibi personel temini, lojistik, güvenlik ve temizlik de uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle hizmet sektöründe  Beta Temizlik diğer kuruluşlarda edindiği tecrübeleri–kuruluşunuzun bu tecrübenin bedelini ödemeden-size taşıyabileceği ve bunlardan istifade edilebileceği dikkate alınmalıdır.Uzmanlık sadece yaşananları değil yaşanılabilecekleri de görebilme becerisidir.  Beta Temizlik i diğerlerinden ayırtan en önemli etkende hizmet öncesi ve sonrası oluşabilecek riskleri erken analiz edebilme becerisidir.İnsan kaynaklarının hizmete özel seçim, eğitim, denetim gibi işlerinin aktarılması:Her işi görebilecek yeterliliklerde insan tecrübesi farklıdır. Hizmet sektörü içinde doğru bireyin seçilmesi önemlidir. Vasıfsız nitelendirilecek bireyler ağır bir fiziki rahatsızlığı yok ise en yapılabilir ve beceri gerektirmeyen iş olarak hizmet sektörünü benimser. Beta Temizlik görevini en iyi şekilde yerine getirecek niteliğe sahip personel seçimi, iş eğitimi ve sürekli denetim mekanizması ile nitelikli personel temini sağlar.Gerektikçe hizmet alınabilmesi Kuruluşlar dönem, dönem daha yoğun veya özel durumlarda personel hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.Dönemsel üretimler, dağıtımlar, çıkışlar, girişler, satışlar kurum içersindeki tadilatlar, tehditler, özel davet, tören ve açılışlarda personel taleplerini, hizmetlerini geçici olarak artırabilirler.Bu gibi dönemler için bünyelerinde sürekli ek kadro tutmak gibi bir atık kapasite ila uğraşmak zorunda kalmazlar.Kurumun verimliliğinin artması, maliyetlerinin düşmesi ile kendi alanlarında rekabet üstünlüğü elde etmesi: Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı eğer kurumun asıl işleri daha doğru, daha kısa sürede yapılır hale gelir ise kurumda bir verimlilik elde edilir.Verimliliğin artması para, zaman gibi taban maliyetlerin düşmesi verim ve iş gücünün ve karlılık oranının artması anlamına gelir.Bu sayede kurum bir rekabet üstünlüğü elde edecek ve sektöründe mevcudiyetini sürdürmenin yanı sıra hızlı ilerlemeye de fırsat bulabilecektir.Ayrıca hizmet personelinin tüm sevk ve idaresi yönetim ve organizasyonu gerekirse, üretimden tüketim noktasına kadar aradaki tüm hizmetleri üstlenerek yürütecek alt yapıya ve güce sahiptir.

 Misyonumuz

 İnsan oğlunun var oluşundan beri iş yada özel yaşam İkamet haneleri temizliği azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektirmiştir.1990 yıllara kadar kurumsal yapılar kendi bünyelerinde temizlik hizmetlisi idame ettirmeyi güçlerinin bir göstergesi konutlarda ise ev hanımının temizlik hizmeti asli görevi olarak kabul görmüş kültürel yapı ile  devam etmektedir. 1990 ların başında modern çağın gereksinimi olan zamana bağlı ekonomik tasarruf projeleri ile hayat bulan profesyonel temizlik hizmetleri toplumun o tarihe  kadar mevcut iradesinde olan yapının ne kadar gereksiz bir zaman ve para kaybı olduğunu belirgisi olmuştur. Bu konuda en önemli etken muhatap alınan temizlik şirketinin  ekonomik yapısı teknolojik donanımı ve istihdam profesyonellik derecesini inceleyip söz konusu hizmetin ifası ve sonrasında destekleyici profesyonel bir hizmet almalıdır. İştiraki  gereği en zor ve meşakkatli sektörlerinden biri olan temizlik hizmetleri melesteki sosyal ve kültürel bir tabanı netleşmemiş ilköğretim derecesinde ekonomik koşullar gereği  kırsaldan göç etmiş personel idamesi ve hizmet öncesi elle tutulur gözle görülür Showrumun da sergileyebileceği bir materyal olmayışı buna bağlı kalite yada kalitesizliği ancak  uygulanan hizmet sonunda aşina olacağı bir sektördür. Sektörün bu denli muamma yapısı işsizliği yoğun olduğu ülkemizde bireylerin konudan bihaber olmasına rağmen çok  küçük sermayelerle girişimci olmaları hevesini doğurmuştur. Şu an 2012 ocak ayı itibari ile tahmini 3700 temizlik firması bünyesinde bulunduran İstanbul şehri ile o karmaşanın en  belirgin göstergesidir

Sevindirici olan odur ki temizlik işi nedenli profesyonellik ve modern çağdaş ekipman altyapısı muhatap firmanın istihdam kadrosundaki profesyonellik artık tüketici diye  sınıflandırılan hizmet ihtiyacı duyan bireyler veya kurumlar tarafından fark edilmiştir. Beta Profesyonel Temizlik Hizmetlerinin mevcut sektöründe diğer firmalardan  ayrıcalıklı kılan da odur ki derecesi, ebadı kullanım durumu ne olursa olsun verilecek hizmetin ifasında iş ahlakıyla bireysel ahlakı bir bütün tutup azami hassasiyet ve özenle ticari  karlılıktan ziyade dostluk ve güveni kazana bilme çabasıdır.

Siz kıymetli dostlarımız hizmete ihtiyacınız olan her an güvenilir ve kendinden emin bir yapıyla bütünleşme arzusunda olduğunuz müddetçe Beta Profesyonel temizlik hizmetleri her geçen günü tecrübe ve dostluk adına değerler kazancı sayarak büyümeye devam edecektir.